Historie

"Stichting Buurtschap De Berk"   Opgericht: 19-12-1979


Voorafgaand aan deze oprichtingsdatum zijn een aantal enthousiastelingen langs de deuren in de wijk gegaan om bij de bewoners te peilen of er voldoende animo was voor het oprichten van een nieuwe corso buurtschap.
De eerste jaren lag al het voorbereidende en begeleidende werk bij het bestuur. Dit naast hun andere bestuurlijke taken.

Vanaf 1982 toen een bouwcommissie, veldcommissie en de plukstersgroep "De schone dahlia" werden opgericht kunnen we spreken van een verbeterde organisatie. Hierdoor kregen de werkzaamheden een structurele vorm.
In de begin jaren zijn de contactpersonen van de pluksters huis aan huis gegaan om bloemenpluk(st)kers te werven.
Op het eerst volgende buurtfeest zongen ze samen "Het lied van de bloemenpluksters"
In 1987 werd de activiteiten commissie opgericht. Deze hebben in dat jaar ook het eerste Berkeblad opgemaakt.
Later is er voor het Berkeblad een eigen redactie gekomen.
Eerste corsowagen:   1980
                                1985 t/m 1987 bouw van 2 corsowagens. (Ontwerpen)


Bouwplaats:               1980 t/m 1982 Hoek Berkenring-Jasmijnring (tegenover nummers 1-3)
                                 Vanaf 1982 tot heden aan de Berkenring naast huisnummmer 54B.
                                 (tegenover de Azalearing.)
In 1987 is de bouwplaats verhard en van een eigen elektriciteitaansluiting voorzien.
Als opslagruimte hadden we een houten hokje van ongeveer 3 bij 3 meter.
In 1989 is de eerste vaste loods, welke later de naam "De Korenschoof" gekregen heeft, geplaatst. De naam is afgeleid van de wagen "De oogst" waarmee De Berk voor het eerst een eerste prijs reed.
In 1993 werden er grote veranderingen aan de bouwplaats doorgevoerd.
Er kwam een aansluiting op de riolering zodat een toiletgroep geplaatst kon worden.
De bouwplaats werd in zijn geheel her bestraat, er kwam een poort en er werd een erfafscheiding aangelegd. De grootste verandering was wel het overgaan naar een stalen tent.
In 2004 is onze opslagloods aan de Berkenring in gebruik genomen. Deze loods wordt het gehele jaar door gebruikt voor de opslag en onderhoud van materialen, opslag dahliaknollen, figuranten enz. enz.

In 2017 zijn we aan de Berkenring begonnen met de aanleg van de nieuwe bouwlocatie en de bouw van een nieuw onderkomen ter vervanging van de korenschoof. Dit i.v.m. het gemeentelijke project "Corsobouwplaatsen"Wagenbouw:               Tot begin jaren '90 werd een wagen grotendeels opgebouwd met hout. Daarna werd steeds meer ijzer gebruikt. Vanaf 2000 wordt praktisch geen hout meer gebruikt. Ook wordt vanaf deze periode steeds minder tempex gebruikt. Dit uit het oogpunt van het milieu.Bloemenveld:              1980 t/m 1988 op diverse locatie's 
                                  o.a. Rucphenseweg, Berkstraat\Berkenring, Akkermolenweg, Bredaseweg. 
                                  Vanaf 1989 op de grens van Zundert en Rijsbergen naast
                                  Breedschotsestraat 33.
In 1998 heeft de buurtschap een eigen tractor aangeschaft. Dit was het begin van een verregaande automatisering. Er worden eigen werktuigen ontworpen en gemaakt. Oude, versleten en gekregen werktuigen worden opgelapt en aangepast zodat ze geschikt zijn om op het bloemenveld te gebruiken.

Bewaren dahliaknollen:1980 t/m 1986 + 2001 t/m 2003 in een kuil op het bloemenveld.
                                  Overige jaren in een opslagloods.
                                  Vanaf 2004 in onze loods bij de bouwplaats.Activiteiten.
In de buurtschap worden door de activiteiten commissie vele activiteiten georganiseerd.
Tevens wordt deel genomen aan diverse activiteiten van andere buurtschappen.
Verder organiseert de buurtschap:
- Het Corso voetbaltoernooi.  vanaf 1984 t/m 2009.
- De  Kerstbomen verkoop.
- Vanaf 2012 de verkoop van aardbeien tijdens de aardbeienfeesten.
- Hulp bij de van Goghloop.
- GTC rallyAlgemeen:
De contact vrouwen van de plukkers groep organiseren jaarlijks een activiteit.
(Een dagje winkelen in een of andere grote stad. Kaarten maken, Etentje)In 1991 werd voor de eerste keer een open dag met maquette presentatie voor de buurtschap gehouden.

Klik hier voor een overzicht van de door ons gebouwde corsowagens.